نصب و راه اندازی خطوط تولید و ارائه طرح توجیهی، مالی و اقتصادی

ارائه طرح توجیهی، محاسبات مالی و احداث و بهره برداری در قالب تخصصی ترین تیم مشاوره

اجرا و نظارت بر پروژه های ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات صنایع غذایی

خرید ماشین آلات از سازندگان معتبر اروپا و ارائه بهترین پیشنهاد به کارفرما جهت خرید مناسب ترین دستگاه های مرتبط در صنعت مذکور